En bæredygtig opera

Bæredygtighedsstrategi

Vejen til at blive et bæredygtigt teater over 3 år 

For Operaen i Midten spiller bæredygtighed og ansvarsfølelse for klimaet en stor rolle – både i hverdagen, og i produktionerne vi laver. Vi er opmærksomme på, at vi hver dag og i hver produktion tager nogle bevidste valg om at sænke vores CO2 forbrug og kun producere nyt, når det er nødvendigt.

Derfor har vi sat os for at lave en konkret bæredygtighedsstrategi med ambitiøse mål og handleplaner. Det skal gerne munde ud i, at vi er et markant mere bæredygtigt teater, når vi i 2025 har gennemført de tre sæsoners arbejde med at skabe klimavenlige løsninger.

 

År 1 – sæson 2022/23

Dele klimavenlige erfaringer
Allerede i maj 2022 havde vi i et samarbejde med Rethink Scenekunst NU, der er en kampagne stiftet af teaterorganisationen Dansk Teater og Bæredygtig Scenekunst NU. Sammen arrangerede vi en Klimasalon, hvor kommuner, kulturinstitutioner og kulturelle iværksættere mødtes og delte erfaringer og udfordringer. Vi vil sammen fortsat sætte fokus på, hvordan vi kan reducere CO2 forbruget i scenekunsten.

Reducere CO2 forbrug på lys og lyd
Lyd og lys er et af de steder, hvor vi kan skære markant ned i CO2 forbruget på flere parametre. I det første år af vores bæredygtighedsstrategi lykkedes det os at skaffe støtte til at indkøbe vores egen lyspakke samme år. Den blev nøje udvalgt på parametre om at bruge så lidt strøm og veje så lidt som muligt samt at have en fleksibilitet i sammensætning og afvikling, så vi kun skal transportere det højest nødvendige med rundt. Vi opnåede dog ikke støtte til den bæredygtige lydpakke i det første år, men det vil vi arbejde på løbende, og det skulle gerne lykkes os at erhverve den inden udgangen af 2025.

Kostumer af genbrugsmaterialer
Kostumer var sidste fokuspunkt i år 1. Vi opsatte et klimavenligt benspænd for vores kostumedesignere i flere af produktionerne i sæson 2022/23, så kostumerne kun måtte bestå af genbrugte kostumer og genbrugsmaterialer. Vi lavede derfor et samarbejde med VIA-University College Fashion Design, hvor eleverne skabte kostumer af genbrugsmaterialer til vores forestilling Nattergalen. Vores andre forestillinger har ligeledes hovedsageligt benyttet sig af genbrug.

 

År 2 – sæson 2023/24

En evighedsscenografi
Fokusområdet for år 2 er ambitiøst. Vi vil, sammen med et kunstnerisk og praktisk skabende hold, kreere en såkaldt evighedsscenografi.

Idéen er, at der skal skabes en scenografi med en fleksibilitet så stor, at den vil kunne blive brugt på alle vores fremtidige egenproduktioner. Der vil – ligesom med kostumerne – være et klimavenligt benspænd for scenografer og instruktører om at skabe rammerne for forestillingerne med genbrugelige, bæredygtige elementer. Derfor skal scenografien bestå af flere mindre dele, der kan sættes sammen og bruges på forskellige måder.

I forhold til bæredygtighed vil dét, at vi har en evighedsscenografi, være en stor reducering i brug af materialer, i CO2 og økonomisk. Normalt producerer man nye scenografier til hver forestilling, og som ofte kan de ikke genbruges eller upcycles, idet scenen er lavet specifikt til den givne opsætning. Det undgår vi fuldstændig ved at lave en evighedsscenografi.

Vi har udskrevet scenografien som en konkurrence, fordi vi tror på, at der er andre kreative sjæle, der har bedre kendskab til og viden om at designe og udvikle den, end os. Vi har sat ti kriteriet op for scenografien, så som at den skal være bygget af bæredygtigt materiale og let at transportere, for at sikre os, at vi overholder vores egne bæredygtige ambitioner. Vinderholdet modtager en betydelig præmiesum for konceptet, og vi vil derefter selv stå for at bygge den, så vi er tæt på processen og undgår, at der bliver bygget noget, som ikke lever op til vores ønsker.

 

År 3 – sæson 2024/25

Kompensere for publikums CO2 forbrug
I det tredje år af vores bæredygtighedsstrategi, vil vi have fokus på transport. Et af de områder, hvor kulturbranchen nemlig forbruger mest CO2, er ved publikumstransport. Det, at mange mennesker skal transportere sig hen til et sted, er en stor post i CO2-regnskabet. Det vil vi prøve at reducere kraftigt.

Idet vi er et teater uden et fast hus, har vi friheden til at fokusere vores forestillinger, hvor publikum er. Vi tager i forvejen ud på skoler, hvis vi har skoleforestillinger, og placerer os i det hele taget tæt på vores publikum, så deres transport er let eller i gåafstand. Dog vil vi slå et slag for, at vi sænker vores CO2 forbrug endnu mere, hvad angår transport af publikum.

Det vil vi gøre ved at kompensere publikums CO2 forbrug, når de transporterer dig til og fra vores forestillinger. Vi vil, ved hjælp af publikumsinvolvering, finde ud af, hvilket transportmiddel den enkelte publikummer har brugt og på baggrund af beregningsværktøjer fra Bæredygtigt Kulturliv NU udregne, hvor meget CO2 der reelt set er brugt på at samle publikummerne. Vi vil på den måde estimere et CO2 forbrug i vores budgetter og investere i en af de forskellige muligheder, der findes for at CO2 udligne. Da dette initiativ først er i 2024/25 har vi ikke fastlagt os på en investeringsmetode endnu, men det vigtige for os er, at vi på dette område bliver CO2 neutrale.

Desuden vil vi opfordre publikum til at gå, cykle, tage bussen eller dele kørsel, for at udlede så lidt CO2 som muligt. Dette er mere adfærdsrettet end produktionsrettet, som de tidligere år har været, men her er vi opmærksomme på vores rolle som kulturinstitution og mulighed for at påvirke og inspirere vores publikum til en mere klimavenlig adfærd.

El-bil
I år 3 bliver det muligt for os at komme af med vores nuværende firmabil. Vi vil til den tid undersøge, hvordan vi kan lease en el-bil bedst muligt. Kriterierne for bilen er, at den skal bruges til en teatervirksomhed og derfor skal have plads til fragt af vores lys og lyd-pakke. Den skal ligeledes have en rimelig rækkevidde, og så vil vi naturligvis have fokus på strømforbrug og oplademuligheder. Vi forventer at el-bilsmarkedet udvikler sig gevaldigt inden sæson 2024/25, så det kan lade sig gøre.

 

Epilog

Efter de 3 år vil vi være nået i mål med vores nuværende fokusområder og vi vil derfor være et markant mere bæredygtigt teater. Vi vil herefter evaluere på, hvordan vi fortsat kan blive ved med at forbedre vores klimaaftryk.

Vi håber at vi efter 2025 har været med til at inspirere andre teatre til, hvordan man kan blive mere klimavenlig i sit virke.