Et bæredygtigt teater

Bæredygtighedsstrategi

Vejen til at blive et bæredygtigt teater over 3 år 

For Operaen i Midten spiller bæredygtighed og en ansvarsfølelse for klimaet en stor rolle – både i hverdagen og i produktionerne vi laver. Vi er opmærksomme på, at vi hver dag og i hver produktion tager nogle bevidste valg, om at sænke vores CO2 forbrug og kun producere nyt, når det er nødvendigt.

Derfor har vi sat os for at lave en konkret bæredygtighedsstrategi med ambitiøse mål og handleplaner, så vi efter de tre år er et markant mere bæredygtigt teater.

 

År 1 – sæson 2022-2023

Dele klimavenlige erfaringer
Allerede i maj 2022 havde vi i et samarbejde med Rethink Scenekunst NU, der er en kampagne stiftet af teaterorganisationen Dansk Teater og Bæredygtig Scenekunst NU. Vi arrangerede en Klimasalon, hvor kommuner, kulturinstitutioner og kulturelle iværksættere mødtes og delte erfaringer og udfordringer. Vi vil sammen fortsat sætte fokus på, hvordan vi kan reducere CO2 forbruget i scenekunsten.

Reducere CO2 forbrug på lys og lyd
Lyd og lys et netop et af de steder, hvor vi kan skære markant ned i CO2 forbruget på flere parametre. Første år af vores bæredygtighedsstrategi anskaffede vi vores egen lyspakke, der blev nøje udvalgt, så det bruger så lidt strøm som muligt, vejer så lidt som muligt og har en fleksibilitet i sammensætning og afvikling, så vi kun skal transportere det højest nødvendige med rundt. En bæredygtige lydpakke er planlagt til at erhverves i år 3.

Kostumer af genbrugsmaterialer
Kostumer var sidste fokuspunkt i år 1. Vi opsatte et klimavenligt benspænd for vores kostumedesignere i flere af produktionerne i sæson 2022/23, så kostumerne kun måtte laves af genbrugte kostumer og genbrugsmaterialer. Vi lavede således et samarbejde med VIA-University College Fashion design, hvor eleverne skabte kostumer af genbrugsmaterialer til vores forestilling Nattergalen. Vores andre forestillinger har ligeledes benyttet sig af genbrug.

 

År 2 – sæson 2023-2024

En evighedsscenografi
Fokusområdet for år 2 er ambitiøst. Vi vil sammen med et kunstnerisk og praktisk skabende hold, kreere en evighedsscenografi.

Idéen er, at holdet skal skabe en scenografi med en fleksibilitet så stor, at den vil kunne blive brugt på alle vores fremtidige egenproduktioner. Det vil – ligesom kostumerne – være et klimavenligt benspænd for scenografer eller instruktører om at skabe rammerne for forestillingerne med de elementer vi har. Derfor skal scenografien bestå af flere mindre dele, der kan sættes sammen og bruges på forskellige måder.

I forhold til bæredygtighed vil dét, at vi har en evighedsscenografi, være en stor reducering i brug af materialer, i CO2 og økonomisk. Normalt producerer man nye scenografier til hver produktion, og som ofte kan de ikke genbruges eller upcycles, idet scenen er lavet specifikt til den givne opsætning. Det undgår vi fuldstændig ved at lave en evighedsscenografi.

Holdet er endnu ikke sammensat, men de skal besidde kunstneriske visioner og scenografisk erfaring, arkitektonisk kendskab, håndværksmæssig kunnen og teaterteknisk kendskab. På den måde håber vi på at skabe en scenografi, som rammer de bedste kunstneriske og konstruktionsmæssige løsninger, så det at skulle bruge scenografien bliver en kunstnerisk spændende opgave.

 

År 3 – sæson 2024-2025

Reducere CO2 forbrug på lys og lyd
I det tredje år af vores bæredygtighedsstrategi vil vi anskaffe vores egen bæredygtige lydpakke, der vil blive udvalgt ud fra de samme kriterier som lyspakken i år 1. Det vil sige, at vi har fokus på, at lydpakken skal bruge så lidt strøm som muligt, veje så lidt som muligt og have en fleksibilitet i sammensætning og afvikling, så vi kun skal transportere det højest nødvendige med rundt.

Reducere CO2 for publikum
Et af de områder, hvor kulturbranchen forbruger mest CO2, er ved publikumstransport. Det, at mange mennesker skal transportere sig hen til et sted, er en stor post i CO2-regnskabet. Det vil vi prøve at reducere kraftigt.

Idet vi er et teater uden et fast hus, har vi friheden til at fokusere vores forestillinger, hvor publikum er. Vi tager i forvejen ud på skoler, hvis vi har skoleforestillinger og placerer os i det hele taget tæt på vores publikum, så deres transport er let eller i gåafstand.

Dog vil vi slå et slag for, at vi sænker vores CO2 forbrug endnu mere, hvad angår transport af publikum. I år 3 vil vi tænke i klimavenlige transportmuligheder, i form af delebil, bustransfer eller på anden vis opfordre publikum til at lade bilen stå og i stedet tage cyklen eller gå. Initiativet er mere adfærdsrettet end produktionsrettet, som de tidligere år har været, men her er vi opmærksomme på vores rolle som kulturinstitution og mulighed for at påvirke og inspirere vores publikum til en mere klimavenlig adfærd.

El-bil
I år 3 bliver det muligt for os at skifte vores nuværende firmabil ud med en el-bil. Kriterierne for bilen er taget med udgangspunkt i, at den skal bruges til en teatervirksomhed; den skal have plads til fragt af vores lys og lyd-pakke, den skal have en rimelig rækkevidde, og så vil vi naturligvis have fokus på strømforbrug og oplademuligheder.

 

Epilog

Efter de 3 år vil vi være et markant mere bæredygtigt teater, der forhåbentlig kan være med til at inspirere andre teatre til, hvordan man kan blive mere bæredygtig i sit virke.

Vi vil løbende revurdere vores bæredygtighedsstrategi, så vi hele tiden gør, hvad vi kan, for at arbejde os hen mod mere klimavenlige alternativer.